• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
Ayo nak kanak downloadlah mp3 untuk priviw
Chinese Opera
Loading cryptocurrency jobs near me ...
1
Happy Birthday - 任女

Happy Birthday

  任女

2
《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【A Goat on a Hillside】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【A Goat on a Hillside】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

3
The Drunken Concubine - Mei Lanfang

The Drunken Concubine

  Mei Lanfang

4
Chang e Flees to the Moon (Chang e Ben Yue) - Mei Lanfang

Chang e Flees to the Moon (Chang e Ben Yue)

  Mei Lanfang

5
《The Purple Hairpin; Yang Guan》【Awakened from Being Drunk Three Times】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Purple Hairpin; Yang Guan》【Awakened from Being Drunk Three Times】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

6
Farewell My Concubine: Aria a (Ba Wang Bie Ji:Xuan Duan Yi) - Mei Lanfang

Farewell My Concubine: Aria a (Ba Wang Bie Ji:Xuan Duan Yi)

  Mei Lanfang

7
《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (I) - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (I)

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

8
The Female Prisoner: Aria a (Nv Qi Jie: Xuan Duan YI) - Mei Lanfang

The Female Prisoner: Aria a (Nv Qi Jie: Xuan Duan YI)

  Mei Lanfang

9
幽媾 (Live) - Rosanne Lui & Tse Hue Ying

幽媾 (Live)

  Rosanne Lui & Tse Hue Ying

10
Attacking Pu Pass (Zhan Pu Guan) - Mei Lanfang

Attacking Pu Pass (Zhan Pu Guan)

  Mei Lanfang

11
《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【The Joy of Ian-Tze】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【The Joy of Ian-Tze】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

12
《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【The Blossoming Mountain Peach】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【The Blossoming Mountain Peach】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

13
A Fairy Maiden Scatters Flowers (Tian Nu San Hua) - Mei Lanfang

A Fairy Maiden Scatters Flowers (Tian Nu San Hua)

  Mei Lanfang

14
紫釵記之劍合釵緣 (Live) - Jackson Wan & Lee Suk Kan

紫釵記之劍合釵緣 (Live)

  Jackson Wan & Lee Suk Kan

15
《The Palace of Eternal Youth; Xu Attic》【Orioles Moving Happily】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Xu Attic》【Orioles Moving Happily】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

16
《The Peach Blossom Fan; A Remaining Tone》【Leaving the Pavilion】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peach Blossom Fan; A Remaining Tone》【Leaving the Pavilion】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

17
War Against the Jin Intruder (Kang Jin Bing) - Mei Lanfang

War Against the Jin Intruder (Kang Jin Bing)

  Mei Lanfang

18
A Political Marriage of Sun Shangxiang And Liu Bei (Long Feng Ji Xiang) - Mei Lanfang

A Political Marriage of Sun Shangxiang And Liu Bei (Long Feng Ji Xiang)

  Mei Lanfang

19
Mr. Lian Jinfeng (Lian Jin Feng) - Mei Lanfang

Mr. Lian Jinfeng (Lian Jin Feng)

  Mei Lanfang

20
風流夢 / 夜半歌聲 (Live) - Liang Yu Rong

風流夢 / 夜半歌聲 (Live)

  Liang Yu Rong

21
游龍戲鳳 (Live) - Lilian Yeung & Tam Sin Hung

游龍戲鳳 (Live)

  Lilian Yeung & Tam Sin Hung

22
《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【Seven Turnings】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【Seven Turnings】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

23
《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (II) - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (II)

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

24
《The Purple Hairpin; Breaking Willow》【Parasitic Grass】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Purple Hairpin; Breaking Willow》【Parasitic Grass】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

25
The Pretty Hua Xiren (Jun Xi Ren) - Mei Lanfang

The Pretty Hua Xiren (Jun Xi Ren)

  Mei Lanfang

26
Snowfall In June (Liu Yue Xue) - Mei Lanfang

Snowfall In June (Liu Yue Xue)

  Mei Lanfang

27
Militant Zhao Pass (Wu Zhao Guan) - Mei Lanfang

Militant Zhao Pass (Wu Zhao Guan)

  Mei Lanfang

28
Betrothal At the Painted Tower (Cai Lou Pei) - Mei Lanfang

Betrothal At the Painted Tower (Cai Lou Pei)

  Mei Lanfang

29
Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He) - Mei Lanfang

Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He)

  Mei Lanfang

30
穆桂英掛帥 (短版) [Live] - Lilian Yeung & Hong Kong Children And Juvenile Chinese Opera Troupe

穆桂英掛帥 (短版) [Live]

  Lilian Yeung & Hong Kong Children And Juvenile Chinese Opera Troupe

31
唱做唸打:小穆桂英 (Live) - Hong Kong Children And Juvenile Chinese Opera Troupe

唱做唸打:小穆桂英 (Live)

  Hong Kong Children And Juvenile Chinese Opera Troupe

32
光棍姻緣 (Live) - Lilian Yeung & Peng Chi Quan

光棍姻緣 (Live)

  Lilian Yeung & Peng Chi Quan

33
紅豆相思 (Live) - Lilian Yeung & Hong Kong Children And Juvenile Chinese Opera Troupe

紅豆相思 (Live)

  Lilian Yeung & Hong Kong Children And Juvenile Chinese Opera Troupe

34
開場曲 (Live) - Lilian Yeung

開場曲 (Live)

  Lilian Yeung

35
Opening (Live) - Lilian Yeung

Opening (Live)

  Lilian Yeung

36
帝女花之雪中燕 (Live) - Cheung Mei Lam

帝女花之雪中燕 (Live)

  Cheung Mei Lam

37
Missing You - 薄女

Missing You

  薄女

38
《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【A Flower】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【A Flower】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

39
《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【Chig-Chian Road】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【Chig-Chian Road】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

40
The True and False Pan Jinlian (Si Wu Hua Dong) - Cheng Yanqiu, Mei Lanfang, Shang Xiaoyun & Xun Huisheng

The True and False Pan Jinlian (Si Wu Hua Dong)

  Cheng Yanqiu, Mei Lanfang, Shang Xiaoyun & Xun Huisheng

41
The Sacrifice At the Pagoda: Aria a (Ji Ta: Xuan Duan Yi) - Mei Lanfang

The Sacrifice At the Pagoda: Aria a (Ji Ta: Xuan Duan Yi)

  Mei Lanfang

42
The Riddle of Lantern (Chun Deng Mi) - Mei Lanfang

The Riddle of Lantern (Chun Deng Mi)

  Mei Lanfang

43
The Killing of Tang (Ci Tang) - Mei Lanfang

The Killing of Tang (Ci Tang)

  Mei Lanfang

44
The God of Luo: Aria a (Luo Shen: Xuan Duan Yi) - Mei Lanfang

The God of Luo: Aria a (Luo Shen: Xuan Duan Yi)

  Mei Lanfang

45
Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He) - Mei Lanfang

Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He)

  Mei Lanfang

46
Sacrificing At the Riverside (Ji Jiang) - Mei Lanfang

Sacrificing At the Riverside (Ji Jiang)

  Mei Lanfang

47
Lotus Lamp (Bao Lian Deng) - Mei Lanfang & Ma Lianliang

Lotus Lamp (Bao Lian Deng)

  Mei Lanfang & Ma Lianliang

48
Farewell To My Concubine - Mei Lanfang

Farewell To My Concubine

  Mei Lanfang

49
Farewell My Concubine: Aria B (Ba Wang Bie Ji: Xuan Duan Er) - Mei Lanfang

Farewell My Concubine: Aria B (Ba Wang Bie Ji: Xuan Duan Er)

  Mei Lanfang

50
Dai Yu Burying the Fallen Petals (Dai Yu Zang Hua) - Mei Lanfang

Dai Yu Burying the Fallen Petals (Dai Yu Zang Hua)

  Mei Lanfang

51
Chang e Flees To the Moon (Chang E Ben Yue) - Mei Lanfang

Chang e Flees To the Moon (Chang E Ben Yue)

  Mei Lanfang